Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH QUÀ KHUYẾN MÃI NẠP THẺ

Gói Quà Nạp ThẻTên Vật phẩmHình ảnhTình trạngSố lượng
10 Nghìn Đại Bát
(1043 - 1090 - 801- 795)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 5
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 5
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 5
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 5
20 Nghìn Súng Lửa
(1301 - 1150 - 930- 870)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 10
50 Nghìn Dép Hoa
(1670 - 1250 - 890- 1130)
Vĩnh viễn 1
Sát+4
Vĩnh viễn 1
Sát+4
Vĩnh viễn 1
Sát+4
Vĩnh viễn 1
Sát+4
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(200 - 200 - 200- 200)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(80 - 80 - 80- 80)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(80 - 80 - 80- 80)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +600
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +600
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +600
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +600
Vĩnh viễn 10
100 Nghìn Quyền Trượng Băng Giá
(2020 - 1580 - 970- 1390)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(250 - 250 - 250- 250)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(100 - 100 - 100- 100)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(100 - 100 - 100- 100)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +700
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +700
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +700
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +700
Vĩnh viễn 10
200 Nghìn Legend Cù Nèo 2 Đao
(2020 - 1580 - 970- 1390)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
Phụng Hoàng Băng
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Khiên Captain
(50 - 50 - 50- 50)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(300 - 300 - 300- 300)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(120 - 120 - 120- 120)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(120 - 120 - 120- 120)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +800
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +800
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +800
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +800
Vĩnh viễn 10
500 Nghìn Lengend Cuồng Long Trượng
(2440 - 1851 - 1125- 1634)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
HộgiápLX
Vĩnh viễn 1
HộgiápLX
Vĩnh viễn 1
HộgiápLX
Vĩnh viễn 1
HộgiápLX
Vĩnh viễn 1
Vật định tình+5
(107 - 67 - 90- 87)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(300 - 300 - 300- 300)
Vĩnh viễn 1
Phụng Hoàng Băng
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Khiên Captain
(50 - 50 - 50- 50)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(300 - 300 - 300- 300)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(120 - 120 - 120- 120)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(120 - 120 - 120- 120)
Vĩnh viễn 1
Đá Bạch Hổ +800
Vĩnh viễn 40
Đá Chu Tước +900
Vĩnh viễn 40
Đá Huyền Vũ +900
Vĩnh viễn 40
Đá Thanh Long +900
Vĩnh viễn 40
VIP Bubble
(80 - 80 - 80- 80)
Vĩnh viễn 1
Romantic Wings
(250 - 250 - 250- 250)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(120 - 120 - 120- 120)
Vĩnh viễn 1
1 Triệu Ngọn Lửa Rồng
(2990 - 2087 - 1194- 1970)
Vĩnh viễn 1
Thổ dân
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Long Khôi
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
La Mã
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Đuôi ngựa
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Hoa văn độc đáo
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Mắt Lúng Túng
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Bikini 3D
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Bikini 3D
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Tôn Ngộ Không
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Super-Thiên sứ ban phúc
(40 - 40 - 40- 40)
Vĩnh viễn 1
Gậy Như ý
(350 - 350 - 350- 350)
Vĩnh viễn 1
Khôi Vàng
(140 - 140 - 140- 140)
Vĩnh viễn 1
Kim Cang Giáp
(140 - 140 - 140- 140)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Huyền Vũ +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Thanh Long +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Bạch Hổ +1000
Vĩnh viễn 40
Love is in the Air
(100 - 100 - 100- 100)
Vĩnh viễn 1
Chúa Tể
(260 - 260 - 260- 260)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(140 - 140 - 140- 140)
Vĩnh viễn 1
Vật định tình+5
(107 - 67 - 90- 87)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn đầu người
(400 - 400 - 400- 400)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Đầu Rồng
(400 - 400 - 400- 400)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Rừng Xanh
(400 - 400 - 400- 400)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(400 - 400 - 400- 400)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 1
Tắt Quảng Cáo [X]