Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 110098 01/10/2023 1,000,000
2 ᴋɪêɴ ♪♪♪ 85856 01/10/2023 900,000
3 Tuấn Đang Suy 82024 01/10/2023 800,000
4 Hεσ Đεη 45424 01/10/2023 700,000
5 ˢᵒˡⁱᵗᵘᵈᵃ 35280 01/10/2023 600,000
6 𝔹é𝕄𝕦𝕟 29920 01/10/2023 500,000
7 hdungg xấu trai vcl 19608 01/10/2023 400,000
8 Lá Trà Bồn 13832 01/10/2023 300,000
9 Haibara Ai 12984 01/10/2023 200,000
10 emtre666 10160 01/10/2023 100,000


Mobile:false Country:United States