Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ngbahs_58 47296 05/02/2023 1,000,000
2 Ừ! Đáng tiếc ghê ha 39704 05/02/2023 900,000
3 Minn Vũtrụ! 11472 05/02/2023 800,000
4 SoD 237 05/02/2023 700,000


Mobile:false Country:United States