Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Tuấn Đang Suy 42424 04/06/2023 1,000,000
2 Emma 35120 04/06/2023 900,000
3 ➻❥︵Aɳɧ﹏❣ 28760 04/06/2023 800,000
4 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 24336 04/06/2023 700,000
5 Never Give Up 14784 04/06/2023 600,000
6 Nguyễn Việt Bách 5712 04/06/2023 500,000
7 huuquan09 2592 04/06/2023 400,000
8 gnoF 1840 04/06/2023 300,000
9 Emmaa 744 04/06/2023 200,000
10 Tuệ Nhi 64 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States