HƯỚNG DẪN HỔ TRỢ GUNNY ➳ ZALO: 0786 621 458

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 P̆R̆ĔS̆ĬD̆Ĕㅤ♰ 104888 21/04/2024 1,000,000
2 Conan 104344 21/04/2024 900,000
3 ƘẻℭôĐộℭ 21192 21/04/2024 800,000
4 Hεσ Đεη 17056 21/04/2024 700,000
5 Phong hihi 14448 21/04/2024 600,000
6 vcl 9744 21/04/2024 500,000
7 [_D_] 1016 21/04/2024 400,000
8 Hot 84 21/04/2024 300,000
9 pr3 16 21/04/2024 200,000
10 hdungg pb1 8 21/04/2024 100,000


Mobile:false Country:United States