Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ミ★Giám Đốc Cá ★彡 67864 09/10/2022 1,000,000
2 Nguyễn Việt Bách 54840 09/10/2022 900,000
3 Top 1 48008 09/10/2022 800,000
4 Heo Hí Hững 21688 09/10/2022 700,000
5 Mon Mũm Mĩm 6456 09/10/2022 600,000
6 ミ★Cá Rồng★彡 4296 09/10/2022 500,000
7 TH True Milk 8 09/10/2022 400,000


Mobile:false Country:United States