Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Heo Hí Hững 27992 09/10/2022 1,000,000
2 Mon Mũm Mĩm 27992 09/10/2022 900,000
3 Top 1 26128 09/10/2022 800,000
4 sleepcatti 24472 09/10/2022 700,000
5 ミ★Giám Đốc Cá ★彡 24056 09/10/2022 600,000
6 ミ★Cá Rồng★彡 24056 09/10/2022 500,000
7 ミ★Cá Con★彡 24056 09/10/2022 400,000
8 ミ★Cá La Hán★彡 24048 09/10/2022 300,000
9 TH True Milk 23432 09/10/2022 200,000
10 Nguyễn Việt Bách 18424 09/10/2022 100,000


Mobile:false Country:United States