Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 9720 17/12/2023 1,000,000
2 ✳ 𝓑𝓪̉𝓸 🐷 9720 17/12/2023 900,000
3 Kiên 9592 17/12/2023 800,000
4 ✿Vy 🐟✿ 9392 17/12/2023 700,000
5 ƘẻℭôĐộℭ 7304 17/12/2023 600,000
6 Hεσ ƙυռ 7216 17/12/2023 500,000
7 Hεσ Đεη 5504 17/12/2023 400,000
8 Hɛσ ƙɛɳ 5488 17/12/2023 300,000
9 Dương Văn Nam 5211 17/12/2023 200,000
10 Đu đở 5128 17/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States