Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Tuấn Đang Suy 14176 04/06/2023 1,000,000
2 Xin lỗi! Quên Bắn 14160 04/06/2023 900,000
3 tuan1 14152 04/06/2023 800,000
4 tuan8 14136 04/06/2023 700,000
5 Emma 12216 04/06/2023 600,000
6 Emmaa 12216 04/06/2023 500,000
7 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 12024 04/06/2023 400,000
8 ✳ 𝓑𝓪̉𝓸 🐷 12024 04/06/2023 300,000
9 ✿Vy 🐟✿ 12024 04/06/2023 200,000
10 HTL 11768 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States