Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Ừ! Đáng tiếc ghê ha 19736 05/02/2023 1,000,000
2 ミ★Baooooo★彡 19736 05/02/2023 900,000
3 efdfsdfsdf 19728 05/02/2023 800,000
4 ngbahs_58 15768 05/02/2023 700,000
5 fdsvsvewe23 15768 05/02/2023 600,000
6 3edscsdcs 15768 05/02/2023 500,000
7 Do Ngoc Thao An 15760 05/02/2023 400,000
8 Minn Vũtrụ! 5736 05/02/2023 300,000
9 Minn Bầutrời! 5736 05/02/2023 200,000
10 Kho Đồ 1 5736 05/02/2023 100,000


Mobile:false Country:United States