HƯỚNG DẪN HỔ TRỢ GUNNY ➳ ZALO: 0786 621 458

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Conan 49968 21/04/2024 1,000,000
2 2$ 49880 21/04/2024 900,000
3 1$ 49848 21/04/2024 800,000
4 P̆R̆ĔS̆ĬD̆Ĕㅤ♰ 34816 21/04/2024 700,000
5 pr3 34816 21/04/2024 600,000
6 pr1 34800 21/04/2024 500,000
7 pr2 34792 21/04/2024 400,000
8 Phong hihi 23625 21/04/2024 300,000
9 1r 14280 21/04/2024 200,000
10 Hεσ Đεη 10808 21/04/2024 100,000


Mobile:false Country:United States