Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 💕™¶î€u†hu™💕 948 09/10/2022 1,000,000
2 Nguyễn Việt Bách 924 09/10/2022 900,000
3 ミ★Giám Đốc Cá ★彡 160 09/10/2022 800,000
4 ミ★Cá Rồng★彡 159 09/10/2022 700,000
5 ༺ ☠︎ • Vinamilk • ☠︎ ༻ 74 09/10/2022 600,000
6 timix 64 09/10/2022 500,000
7 Cần ™ˆ†ìñhẢøˆ™2018 20 09/10/2022 400,000
8 LonG Xsmb 19 09/10/2022 300,000
9 Xσàı..❤ NamSon1 19 09/10/2022 200,000
10 Mộng Rác 18 09/10/2022 100,000


Mobile:false Country:United States