Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Rei 234 17/12/2023 1,000,000
2 Ҩųâท ☪ɦ¡Vα₷︵ 77 17/12/2023 900,000
3 Jellal 36 17/12/2023 800,000
4 Hεσ Đεη 18 17/12/2023 700,000
5 Ối Dồi Ôi 123 13 17/12/2023 600,000
6 ℘ℴ huythuy1234 11 17/12/2023 500,000
7 Nam hú 10 17/12/2023 400,000
8 tên MeoKon 10 17/12/2023 300,000
9 HAHAN ☪ɦ¡ℳ 10 17/12/2023 200,000
10 Lực Có 9 17/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States