Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ミ★Baooooo★彡 4166 05/02/2023 1,000,000
2 Ừ! Đáng tiếc ghê ha 4161 05/02/2023 900,000
3 efdfsdfsdf 4160 05/02/2023 800,000
4 ngbahs_58 4025 05/02/2023 700,000
5 3edscsdcs 3784 05/02/2023 600,000
6 Do Ngoc Thao An 3783 05/02/2023 500,000
7 fdsvsvewe23 3780 05/02/2023 400,000
8 v6 2539 05/02/2023 300,000
9 v8 2380 05/02/2023 200,000
10 v7 2379 05/02/2023 100,000


Mobile:false Country:United States