Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ✳ 𝓑𝓪̉𝓸 🐷 2657 04/06/2023 1,000,000
2 ✿Vy 🐟✿ 2657 04/06/2023 900,000
3 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 2657 04/06/2023 800,000
4 Emma 2644 04/06/2023 700,000
5 Tuấn Đang Suy 2635 04/06/2023 600,000
6 Xin lỗi! Quên Bắn 2625 04/06/2023 500,000
7 ➻❥︵Aɳɧ﹏❣ 2593 04/06/2023 400,000
8 tuan1 2592 04/06/2023 300,000
9 tuan8 2575 04/06/2023 200,000
10 Emmaa 2499 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States