Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ミ★Cá Rồng★彡 6277 09/10/2022 1,000,000
2 ミ★Cá Con★彡 6277 09/10/2022 900,000
3 ミ★Cá La Hán★彡 6276 09/10/2022 800,000
4 💕™¶î€u†hu™💕 6273 09/10/2022 700,000
5 ミ★Giám Đốc Cá ★彡 6269 09/10/2022 600,000
6 Nguyễn Việt Bách 6139 09/10/2022 500,000
7 ❤️❤️❤️ 6088 09/10/2022 400,000
8 iiauto smmii 6086 09/10/2022 300,000
9 TH True Milk 5751 09/10/2022 200,000
10 Top 1 5743 09/10/2022 100,000


Mobile:false Country:United States