Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ★»..βℰ❍..«★⁹⁷ 670 16/08/2020 1,000,000
2 Uchiha Shisui 670 16/08/2020 900,000
3 Articguana 669 16/08/2020 800,000
4 ๖ۣۜSinestrea 665 16/08/2020 700,000
5 Bá Đạo Từ Bé 655 16/08/2020 600,000
6 ๖ۣۜKatakuri 650 16/08/2020 500,000
7 Gɪⱥ✴ℏყ 650 16/08/2020 400,000
8 Điêu Thuyền 644 16/08/2020 300,000
9 Bốngg 635 16/08/2020 200,000
10 Vú Nuôi Của NHÂT 635 16/08/2020 100,000


Mobile:false Country:United States