Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Kiên 1691 17/12/2023 1,000,000
2 ✿Vy 🐟✿ 1686 17/12/2023 900,000
3 ✳ 𝓑𝓪̉𝓸 🐷 1686 17/12/2023 800,000
4 ☀ 𝒱𝓎 🐟🐟🐟 1685 17/12/2023 700,000
5 Hεσ Đεη 1642 17/12/2023 600,000
6 ƘẻℭôĐộℭ 1636 17/12/2023 500,000
7 Hɛσ ƙɛɳ 1623 17/12/2023 400,000
8 Hεσ ƙυռ 1619 17/12/2023 300,000
9 Mln5 1570 17/12/2023 200,000
10 Mln7 1569 17/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States