HƯỚNG DẪN HỔ TRỢ GUNNY ➳ ZALO: 0786 621 458

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 2$ 7482 21/04/2024 1,000,000
2 1$ 7480 21/04/2024 900,000
3 Conan 7465 21/04/2024 800,000
4 qw5 6334 21/04/2024 700,000
5 qw3 6334 21/04/2024 600,000
6 qw4 6333 21/04/2024 500,000
7 qw7 6214 21/04/2024 400,000
8 qw9 6201 21/04/2024 300,000
9 qw1 6060 21/04/2024 200,000
10 qw2 6058 21/04/2024 100,000


Mobile:false Country:United States