Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP SAO MAY MẮN
Khi War hoặc PB hoặc Share Fb bạn sẽ nhận được hộp quà sao may mắn( mở ra sẽ nhận được 1 sao may mắn dùng để dua TOP nhận cash hằng tuần)
Số sao may mắn của bạn là: 0 Sao
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Sao May Mắn Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ミ★Cá Vàng★彡 15 09/10/2022 2,000,000
2 ミ★Cá Rồng★彡 12 09/10/2022 1,800,000
3 ミ★Cá La Hán★彡 12 09/10/2022 1,600,000
4 ミ★Giám Đốc Cá ★彡 12 09/10/2022 1,400,000
5 ミ★Cá Con★彡 12 09/10/2022 1,200,000
6 ミ★Chủ Tịch Cá★彡 12 09/10/2022 1,000,000
7 ༺ ☠︎ • Vinamilk • ☠︎ ༻ 12 09/10/2022 800,000
8 Nguyễn Việt Bách 6 09/10/2022 600,000
9 Lova 3 09/10/2022 400,000


Mobile:false Country:United States