Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP Server NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GUNNY 360 Mình là bot 12,182,723,400 29/05/2022 1,000,000
2 GUNNY MP 0938886283 8,551,278,900 29/05/2022 900,000
3 GUNNY PRI Kha nè 8,407,602,900 29/05/2022 800,000
4 GUNNY 360 Yuumi Máy 7,911,051,200 29/05/2022 700,000
5 GUNNY LAU Con Rồng Ngủ Say 7,787,787,400 29/05/2022 600,000
6 GUNNY 360 Lulu Máy 7,451,292,100 29/05/2022 500,000
7 GUNNY 360 Phongp 7,443,373,200 29/05/2022 400,000
8 GUNNY 360 sƠn Hàn xẺNG 7,193,966,500 29/05/2022 300,000
9 GUNNY LAU LH 0981875325 7,175,737,700 29/05/2022 200,000
10 GUNNY 360 Tâm nè!!!! 7,171,843,200 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States