HƯỚNG DẪN HỔ TRỢ GUNNY ➳ ZALO: 0786 621 458

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP Server NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GUNNY PRI Nguyễn Hưu Sinh. 10,189,775,800 21/04/2024 1,000,000
2 GUNNY LAU Bông Hoa Đẹp Nhất ❤ 10,107,909,400 21/04/2024 900,000
3 GUNNY PRI Nguyễn Hưu Sinh.. 9,328,437,800 21/04/2024 800,000
4 GUNNY LAU Nhật Hoàng 8,880,582,400 21/04/2024 700,000
5 GUNNY PRI Nguyễn Hưu Sinh... 8,084,637,500 21/04/2024 600,000
6 GUNNY MP P̆R̆ĔS̆ĬD̆Ĕㅤ♰ 7,462,084,900 21/04/2024 500,000
7 GUNNY PRI Hai Cơ ❤️️ 7,102,845,900 21/04/2024 400,000
8 GUNNY LAU Baobei 6,758,550,200 21/04/2024 300,000
9 GUNNY PRI ↕Mon↕ 6,647,940,100 21/04/2024 200,000
10 GUNNY LAU an nờ an 6,368,046,800 21/04/2024 100,000


Mobile:false Country:United States